Fiscale gegevens JTF

Het Joyce Tol Fonds heeft de zogenaamde IBAN-status. Dit brengt de wettelijke verplichting (Belastingdienst) met zich mee om financiële gegevens van de Stichting te vermelden op de website. De financiële jaarverslagen kunt u vinden onder “Fiscale Gegevens” in de rechterkolom op elke pagina van de website.

Lees Verder

Wijziging bestuursstructuur

Er heeft zich een herverdeling voorgedaan in de functies binnen het bestuur. Zo is tot secretaris benoemd Dr Jaap M. van Doorne. Zie verder onder “De stichting”.

Lees Verder

Subsidie Aanvragen

Gedurende het gehele jaar kunnen subsidieaanvragen worden ingediend bij de penningmeester. Zie hiervoor de link naar het aanvraagformulier. Twee maal per jaar buigt het bestuur zich over de aanvragen; in het voorjaar en in het najaar. Aanvragers krijgen altijd bericht over een toekenning of afwijzing.

Lees Verder

Recent toegekende aanvragen

– Stichting Adamas Inloophuis Nieuw Vennep. Het gaat om een opvanghuis voor patiënten die geconfronteerd worden met kanker (een crisissituatie dus). Het inloophuis wordt opnieuw ingericht. Het JTF subsidieerde de inrichting van de zogenaamde “Stille Kamer”. – Stichting Nationaal Ouderen Fonds. Deze stichting biedt hulp bij ouderenmishandeling,...

Lees Verder

Responsive website Joyce Tol

Het besuur heeft de website vernieuwd en gemoderniseerd! De vormgeving is ge-updated en mede geschikt gemaakt voor media als I-phone en I-pad. De gebruiksvriendelijkheid is verbeterd. Als u suggesties hebt voor verdere verbeteringen neem dan contact op met de secretaris. Zie onder: “contact”.

Lees Verder