De stichting

Het bestuur beheert het fonds en bepaalt jaarlijks aan de hand van de jaarcijfers het bedrag dat aan de door hen goedgekeurde projecten kan worden toegewezen.

Het is het beleid van de stichting om jaarlijks uit de opbrengsten van beleggingen subsidies te verstrekken in lijn met de doelstelling van de stichting.  Subsidies en toezeggingen worden schriftelijk aan de subsidievrager kenbaar gemaakt op basis van een bestuursbesluit.

Het bestuur van de Stichting Joyce Tol Fonds wordt gevormd door:

  • N. Schouten, voorzitter
  • M.Pijnenborg, secretaris
  • S. Mulder, penningmeester

(het bestuur is onbezoldigd)