Fiscale gegevens JTF

Fiscale gegevens JTF

Het Joyce Tol Fonds heeft de zogenaamde IBAN-status. Dit brengt de wettelijke verplichting (Belastingdienst) met zich mee om financiële gegevens van de Stichting te vermelden op de website. De financiële jaarverslagen kunt u vinden onder “Fiscale Gegevens” in de rechterkolom op elke pagina van de website.