Giften en legaten

Hoe u de Stichting Joyce Tol Fonds kunt steunen?

Het Joyce Tol Fonds is een klein fonds dat zeer beperkt steun kan geven aan binnen zijn doelstellingen vallende projecten. Daarom nodigt het bestuur u uit het werk van de Stichting te ondersteunen door middel van het toewijzen van legaten en/of het geven van giften.

De Stichting Joyce Tol Fonds is erkend als stichting ex artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting en artikel 24 van de Successie Wet, waardoor giften en legaten voor aftrek van de inkomstenbelasting en successierechten in aanmerking komen. De stichting is ingeschreven bij de K.v.K. Rijnland onder nummer S 169344.

Zij die overwegen het werk van de stichting te gaan ondersteunen kunnen contact opnemen met de penningmeester van het bestuur:

S. Mulder, penningmeester

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op de bankrekening van de Stichting Joyce Tol Fonds: IBAN nummer NL37 RABO 0132 7876 36, t.a.v. de penningmeester S. Mulder