Over het fonds

Het Joyce Tol Fonds is een fonds van waaruit, specifiek in Nederland, kleinschalige projecten of deelprojecten worden ondersteund.

Het Fonds heeft daarbij een voorkeur voor:

• not for profit projecten,

• projecten die (grotendeels) gedragen worden door en/of bestemd zijn voor vrijwilligers,

• het samen met andere geldverstrekkers optreden als deelsponsor.

Naast concrete bijdragen in geld verstrekt het Fonds ook zogenaamde garantiesubsidies. Hierbij wordt geen geldelijke steun vooraf aan een project gegeven, maar wordt afgesproken, dat, als er binnen een vooraf vastgestelde termijn (nog) niet voldoende fondsen elders konden worden geworven, er alsnog een vooraf vastgesteld bedrag kan worden gedoneerd, mits daarmee het project alsnog in zijn oorspronkelijke vorm kan doorgaan.