Projecten

Door de Stichting gerealiseerde projecten in de vorm van directe (deel)subsidies, dan wel garantie-subsidies. Enkele voorbeelden ( update december 2016):

  • Een zakboekje voor kinderen. Met dit zakboekje leren kinderen om te gaan met verliezen in hun directe omgeving.
  • Rond het thema “omgaan met verlies en verandering” het vervaardigen van een videopresentatie met name voor aids patiënten.
  • Voor verschillende organisaties het begeleiden en trainen van vrijwilligers in de terminale zorg
  • Binnen een project “kwaliteitswaarborg rouwzorg door vrijwilligers” het opzetten van een verantwoorde website
  • Een fotoboek over een stervensproces
  • Een videopresentatie
  • Een website
  • Een werkboek voor kinderen die achterblijven na zelfdoding
  • Notitieboekje: ‘Het einde van mijn leven, wat heb ik erover te zeggen?’
  • Symposium: Omgang met naasten in de palliatieve fase.

VRIENDEN

Als terugkerend project ondersteunt het JTF een kring van daartoe uitgenodigde “Vrienden van het Joyce Tol Fonds”. Deze vriendenkring bestaat uit mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op de terreinen waar het JTF zich op richt. De vriendenkring komt regelmatig bij elkaar en kan waar nuttig of nodig het bestuur van de stichting van advies dienen.