Subsidie Aanvragen

Subsidie Aanvragen

Gedurende het gehele jaar kunnen subsidieaanvragen worden ingediend bij de penningmeester. Zie hiervoor de link naar het aanvraagformulier. Twee maal per jaar buigt het bestuur zich over de aanvragen; in het voorjaar en in het najaar. Aanvragers krijgen altijd bericht over een toekenning of afwijzing.