Wijziging bestuursstructuur

Wijziging bestuursstructuur

Er heeft zich een herverdeling voorgedaan in de functies binnen het bestuur. Zo is tot secretaris benoemd Dr Jaap M. van Doorne. Zie verder onder “De stichting”.