Links

De stichting Joyce Tol Fonds is voortgekomen uit de Stichting Dr Elisabeth Kübler-Ross Nederland. 

Deze stichting, die vele activiteiten ontplooit op het gebied van het omgaan met verlies en rouw, is inmiddels een samenwerkingsverband aangegaan met de stichting Landelijk Steunpunt Rouw (LSR).

De stichting Dr Elisabeth Kübler-Ross Nederland (EKR) ontplooit vele activiteiten op het gebied van omgaan met verlies en rouw. Ze geeft ook een eigen kwartaal blad (Wending) uit.

Contactgegevens van het EKR:
Brachman Wuytierlaan 51
3819 AB Amerfoort
033-4619314
www.kubler-ross.nl
info@kubler-ross.nl 

Contactgegevens van het LSR:
Landelijke Steunpunt Rouw
Barchman Wuytierslaan 89
3819AB Amersfoort
033-4616886
info@landelijksteunpunt.nl

Nauw verwant aan deze zelfde “bron”  is ook de Stichting Zorgverklaring voorgekomen. Zij geeft de Zorgverklaring uit, een officieel document dat mensen helpt om op een wettelijk erkende manier hun wensen omtrent de (grenzen aan de) zorg in de laatste fase van hun leven vast te leggen. Deze stichting werkt nauw samen met de stichting LSR, die ook de verkoop en verzending van de zorgverklaring verzorgt.


Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Het Bijna Thuis Huis in Nieuwkoop maakt deel uit van de Hospice Groep Alphen aan de Rijn/Nieuwkoop. Deze stichting is aangesloten bij de landelijke koepel van de VPTZ. Dit is een landelijke vereniging waar ruim 200 lokale organisaties zijn aangesloten die steun geven aan mensen in de laatste levensfase.

Contactgegevens VPTZ
J.F.Kennedyplein 99
3981GB Bunnik
030-6596266
www.vptz.nl

Een belangrijke steun voor hen die op zoek zijn naar ondersteuning voor hun projecten is het Fondsenboek/de Fondsendisk. Zij worden jaarlijks uitgegeven door de FIN-vereniging van Fondsen in Nederland.

Contactgegevens van de FIN:
Vereniging van Fondsen in Nederland
Jan van Nassaustraat 102
2596BW Den Haag
070-3262753
www.verenigingvanfondsen.nl