Van zwangerschap en geboorte tot en met sterven en rouwen

Het JTF wil bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van leven voor mensen geconfronteerd met crisis of verlies

Over het fonds

Het Joyce Tol Fonds is een fonds van waaruit, specifiek in Nederland, kleinschalige projecten of deelprojecten worden ondersteund.

Het Fonds heeft daarbij een voorkeur voor:

• not for profit projecten,

• projecten die (grotendeels) gedragen worden door en/of bestemd zijn voor vrijwilligers,

• het samen met andere geldverstrekkers optreden als deelsponsor.

Lees Verder

Joyce Tol

Joyce Tol overleed in december 1985 na een lang ziekbed. Joyce was op dat moment getrouwd en moeder van een zoon van 11 jaar.

Tot ruim een jaar vóór haar dood had ze leiding gegeven aan een eigen bedrijf. Dit verkocht ze om zich daarna volledig te kunnen richten op alles wat er door haar ziekte op haar af kwam.

Het was haar wens om de kwaliteit van het leven van mensen die met hun levenseinde worden geconfronteerd te bevorderen.

Lees Verder

Fiscale gegevens

Jaarverslag 2022: Download Jaarverslag 2021: Download Jaarrekening 2021: Download Jaarverslag 2020: Download Jaarrekening 2020: Download Jaarverslag 2019: Download Jaarrekening 2018: Download Jaarrekening 2017: Download Jaarrekening 2015: Download Jaarrekening 2014: Download Jaarrekening 2013: Download Jaarrekening 2012: Download