Recent toegekende aanvragen

Recent toegekende aanvragen

– Stichting Adamas Inloophuis Nieuw Vennep.

Het gaat om een opvanghuis voor patiënten die geconfronteerd worden met kanker (een crisissituatie dus). Het inloophuis wordt opnieuw ingericht. Het JTF subsidieerde de inrichting van de zogenaamde “Stille Kamer”.

– Stichting Nationaal Ouderen Fonds.

Deze stichting biedt hulp bij ouderenmishandeling, ouderen die in een crisissituatie terecht zijn gekomen. Onze stichting gaf een bijdrage aan een lopend project: “train de trainer”.

– Stichting Zonne Eiland

Zorgactiviteieten voor kinderen en volwassenen. Een kleine bijdrage aan een “tipi”. Een speelmoment voor kinderen.

– In de wolken

Het gaat om een bijdrage aan het boek Waarom doet iemand dat, voor gezinnen die te maken krijgen met zelfdoding. Het betreft het uitbrengen van een vernieuwde en verbeterde versie.

– Stichting Humanitas

Humanitas organiseert het project Steun bij verlies en rouw. JTF doneerde voor het onderdeel “Rouwgroepen”.

– Vivium Zorggroep

Vivium bouwt een stiltecentrum buiten de muren van het verpleeghuis Naarderheem. Een deel van de kosten worden gedragen door JTF.

– Netwerk Palliatieve Zorg Oost Achterhoek

Bijdrage aan themaboekje en CD “Aan de grenzen van het levenseinde”.

– Johannes Hospitium

Bijdrage aan boek voor kinderen die een direct naaste zullen verliezen

– Stichting Vriensden Hospice Waddinxveen

Opleiding vrijwilligers.

– Stichting Make a Memory

Een herinneringsbok voor ouders die een kind hebben verloren.

– ds E.P. van der Veen

Een CD bij het boek “Aan de grenzen van het leven”.

– Media Minded Lesha Bosman

Subsidie aanvraag film “Voor altijd nooit meer”, rouwverwerking, drie generaties. Een garantieubsidie afgegeven.

– Stichting Bezinning Orgaandonatie

Organisatie van een symposium Orgaandonatie & sterven, de donor in het licht.